Memoria

Donostia Turismoak 2017-2021 Gida Plana du eta urteko ekintza-plana aurrera eramateko eta zehaztutako erronka estrategikoak lortzeko balio du.

Plan honetan, hiru erronka nagusi nabarmentzen dira:

  • Turismoguneko kudeaketa ereduaren optimizazio
  • Donostia marka finkatzea eta marketineko estrategiak berritzea
  • Donostian turismoaren gobernantza eta antolaketa eredu berri bat zehaztea2021a urte konplexua izan da turismoguneentzat eta industria turistikoarentzat

Turismoaren egungo egoera eta covid-19aren krisia direla eta, aldaketa ekonomiko, soziokultural eta ingurumenekoen konplexutasuna eta aldakortasuna gero eta handiagoa da maila globalean eta horrek eragin handia du estatuko eta nazioarteko turismo-sisteman.

Inguruneko aldaketetara etengabe eta modu iraunkorrean egokitzeari lotutako konplexutasun handia dela-eta, turismoaren berritze estrategikoko prozesu bati ekin behar zaio turismogunearen kudeaketaren ikuspegitik.

Horregatik guztiagatik, 2020aren amaieran, Donostiako Turismoaren Gida Plana eguneratu zen, besteak beste, ingurune politiko, ekonomiko, soziokultural, teknologiko, ekologiko eta legaleko faktoreak zehatz-mehatz aztertzeko tresnak jasotzeko, eta, horrela, ingurunetik datozen mehatxuak eta aukerak identifikatu ahal izateko.

Eguneratze horren ondorioz, Gida Planean jada definitutako ildo estrategiko nagusiak mantentzen dira, Donostiako garapen turistikoa turismogunearen iraunkortasunean, orekan, kalitatean eta autentikotasunean oinarrituz, eta garapen-ardatzak lehenetsiz, hala nola helmuga turistiko adimenduna, lehiarako zaintzaren eta adimen turistikoaren sistema diseinatzeko helburuarekin. Lehenetsitako merkatuei dagokienez, 2021ean oinarri hartu beharreko merkatuak identifikatu dira; izan ere, gertutasunagatik, litekeena da gure turismogunea errazago hautatzea.

Aurreko urteetako memoriak