Memoria

Donostia Turismoak 2017-2021 Gida Plana du, eta urteko ekintza-plana aurrera eramateko eta zehaztutako erronka estrategikoak lortzeko balio du. 2021. urtean berrikusi eta berritu zuten, pandemiaren ondorioak tarteko, eta haren irismena 2022raino zabaldu zuten.

Plan horretan hiru erronka nagusi nabarmentzen dira:

  • Helmuga turistikoko kudeaketa ereduaren optimizazioa
  • Donostia marka finkatzea eta marketineko estrategiak berritzea
  • Donostian turismoaren gobernantza- eta antolaketa-eredu berri bat zehaztea

Aldaketaren sustatzaile global bilakatu dira pandemiaren oinordetza (jokabideeta kontsumo-patroi berriekin), iraultza teknologikoa (digitalizazioa, prozesuen automatizazioa, robotizazioa, adimen artifiziala, eta abar dira horren erakusgarri) eta jasangarritasunarekiko ardurak atzera jasandako goraldia (klima-aldaketaren inpaktuei eta planetaren baliabide kultural, sozial eta naturalen gaineko presioari lotuta); izan ere, ekonomia eraldatu dute, orokorrean, eta turismoa, bereziki.

Une honetan bizi dugun aldaketa erabatekoak Donostiaren lehentasunen zerrenda eraldatu du; orain, jasangarritasunaren, hazkunde orekatuaren eta gobernantzaren gaineko ardura handiagoa dugu, eta marketinaren gaineko ikuspegi segmentatuago bat baliatzen dugu, zeina lehentasunezko xedepublikoari bideratuta baitago.

Turismoaren etorkizuna ziurtatzeko, garapen jasangarria ezinbestekoa da, eta ikuspegi transbertsala baliatuz heldu behar diogu horri, helmuga turistikoaren kudeaketa-arloak kontuan hartuta; hala nola, jasangarritasuna, ingurumena zaintzea, kultura babestea edo tokiko komunitatearen garapen sozioekonomikoa.

Trantsizio testuinguru honetan, Donostia bezalako hiriek aurrea hartu eta sektorearen bilakaera eredu jasangarriagoetara bideratzeko ardura hartu nahi dute, bat eginez honakoekin: Donostia 2030 Estrategia, Klima DSS 2050 Plana, 2030 Hiri Agenda, eta GJHak.

Horregatik guztiagatik, Turismo Jasangarrirako 2023-2017 Gida Plana egiteko eskaria egin du Donostia Turismoak 2022. urtean.

Aurreko urteetako memoriak