Memoria

Turismoak bilakaera jasangarria izan du Donostian 2018. urtean. Gainera, goi-denboralditik kanpo azken urteotako hazkunde handiena eta atzerritik etorritako bisitarien ehuneko handiena izan ditu. Donostia da oraindik ere Gipuzkoako bultzada-indar nagusia, bereziki nazioarteko bisitariak erakartzeko garaian.

Donostia Turismoa & Convention Bureauk nazioarteko pizgarriak, bilerak eta kongresuak erakartzeko lanean jarraitu du 2018. urtean, prestigio handiko komunikabideekin eta influencer-ekin batera egin du lan, ekitaldi eta azoka esanguratsuenetan egon da, lehentasuna duten merkatuetara zuzendutako sustapen-kanpainak kaleratu ditu… horiek guztiek lagungarriak izan dira Donostia nazioartean lehen mailako turismogune gisa posizionatzeko.

Datuek agerian utzi dute Donostia Turismoa & Convention Bureauk Donostia Visit-Bizi 2017-2021 Turismoko Gida Planak ezarritako noranzkoan lan egiteko egin duen ahalegina. Plan horren helburuak dira turismogunearen urtarokotasunari buelta ematea, nazioartekotzea eta jasangarritasuna lortzea. Horren bidez, Donostiaren kalitatezko marka turistikoa sendotu eta benetakotasuna mantendu nahi dira.